6.5
  • آخرین قسمت منتشر شده :18 آخرین فصل منتشر شده :2
  • زبان :انگلیسی محصول :CBS (USA)
  • نویسنده :Bob Daily , Garrett Donovan , Neil Goldman , Daily Productions , Goldman-Donovan Productions , Teitelbaum Artists کارگردان : Bob Daily, Garrett Donovan, Neil Goldman
  • ستارگان :Jermaine Fowler , David Koechner , Maz Jobrani
  • Fa
  • En
کارگران یک شیرینی فروشی محلی در حال تغییر مکان به محله ای جدید هستند…
The workers of a local sweets are shifting to a new neighborhood ...

دانلود Superior Donuts

قسمت 18 فصل 2 اضافه شد | فصل 1 کامل

کاندیدای 1 جایزه Primetime Emmy

دانلود رایگان سریال Superior Donuts با لینک مستقیم

در صورتی که هنگام دانلود با خطا مواجه شدید لینک دانلود آن فایل را از سایت کپی کرده و در برنامه دانلود منیجر خود جایگزین نمایید

لینک‌های دانلود فصل دوم


قسمت 1 _ 480p : | لینک مستقیم 95.81MB |

قسمت 1 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 123.71MB |

قسمت 1 _ 720p : | لینک مستقیم 151.64MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 2 _ 480p : | لینک مستقیم 90.58MB |

قسمت 2 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 118.10MB |

قسمت 2 _ 720p : | لینک مستقیم 157.24MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 3 _ 480p : | لینک مستقیم 92.79MB |

قسمت 3 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 123.14MB |

قسمت 3 _ 720p : | لینک مستقیم 157.05MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 4 _ 480p : | لینک مستقیم 96.01MB |

قسمت 4 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 131.15MB |

قسمت 4 _ 720p : | لینک مستقیم 157.38MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 5 _ 480p : | لینک مستقیم 94.41MB |

قسمت 5 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 124.39MB |

قسمت 5 _ 720p : | لینک مستقیم 157.43MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 6 _ 480p : | لینک مستقیم 99.26MB |

قسمت 6 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 131.88MB |

قسمت 6 _ 720p : | لینک مستقیم 157.64MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 7 _ 480p : | لینک مستقیم 105.01MB |

قسمت 7 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 141.70MB |

قسمت 7 _ 720p : | لینک مستقیم 156.45MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 8 _ 480p : | لینک مستقیم 93.00MB |

قسمت 8 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 122.02MB |

قسمت 8 _ 720p : | لینک مستقیم 157.31MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 9 _ 480p : | لینک مستقیم 90.27MB |

قسمت 9 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 118.50MB |

قسمت 9 _ 720p : | لینک مستقیم 157.61MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 10 _ 480p : | لینک مستقیم 93.51MB |

قسمت 10 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 123.78MB |

قسمت 10 _ 720p : | لینک مستقیم 157.35MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 11 _ 480p : | لینک مستقیم 86.56MB |

قسمت 11 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 115.57MB |

قسمت 11 _ 720p : | لینک مستقیم 156.78MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 12 _ 480p : | لینک مستقیم 90.12MB |

قسمت 12 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 119.84MB |

قسمت 12 _ 720p : | لینک مستقیم 157.26MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 13 _ 480p : | لینک مستقیم 103.04MB |

قسمت 13 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 137.34MB |

قسمت 13 _ 720p : | لینک مستقیم 157.57MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 14 _ 480p : | لینک مستقیم 100.75MB |

قسمت 14 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 135.19MB |

قسمت 14 _ 720p : | لینک مستقیم 157.25MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 15 _ 480p : | لینک مستقیم 91.87MB |

قسمت 15 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 120.25MB |

قسمت 15 _ 720p : | لینک مستقیم 157.44MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 16 _ 480p : | لینک مستقیم 89.85MB |

قسمت 16 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 117.69MB |

قسمت 16 _ 720p : | لینک مستقیم 157.45MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 17 _ 480p : | لینک مستقیم 112.79MB |

قسمت 17 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 152.06MB |

قسمت 17 _ 720p : | لینک مستقیم 155.89MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 18 _ 480p : | لینک مستقیم 92.56MB |

قسمت 18 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 121.91MB |

قسمت 18 _ 720p : | لینک مستقیم 151.12MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

زیرنویس فارسی فصل دوم


فصل اول


فصل اول

قسمت 1 _ 480p : | لینک مستقیم 100.88MB |

قسمت 1 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 126.66MB |

قسمت 1 _ 720p : | لینک مستقیم 129.01MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 2 _ 480p : | لینک مستقیم 103.41MB |

قسمت 2 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 129.72MB |

قسمت 2 _ 720p : | لینک مستقیم 126.11MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 3 _ 480p : | لینک مستقیم 96.42MB |

قسمت 3 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 122.19MB |

قسمت 3 _ 720p : | لینک مستقیم 142.12MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 4 _ 480p : | لینک مستقیم 92.41MB |

قسمت 4 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 115.36MB |

قسمت 4 _ 720p : | لینک مستقیم 140.35MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 5 _ 480p : | لینک مستقیم 101.18MB |

قسمت 5 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 126.09MB |

قسمت 5 _ 720p : | لینک مستقیم 150.20MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 6 _ 480p : | لینک مستقیم 102.55MB |

قسمت 6 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 126.89MB |

قسمت 6 _ 720p : | لینک مستقیم 152.69MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 7 _ 480p : | لینک مستقیم 101.13MB |

قسمت 7 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 126.38MB |

قسمت 7 _ 720p : | لینک مستقیم 152.71MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 8 _ 480p : | لینک مستقیم 100.32MB |

قسمت 8 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 98.39MB |

قسمت 8 _ 720p : | لینک مستقیم 152.81MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 9 _ 480p : | لینک مستقیم 101.79MB |

قسمت 9 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 128.66MB |

قسمت 9 _ 720p : | لینک مستقیم 152.77MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 10 _ 480p : | لینک مستقیم 105.79MB |

قسمت 10 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 134.13MB |

قسمت 10 _ 720p : | لینک مستقیم 151.53MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 11 _ 480p : | لینک مستقیم 104.84MB |

قسمت 11 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 98.33MB |

قسمت 11 _ 720p : | لینک مستقیم 152.69MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 12 _ 480p : | لینک مستقیم 114.15MB |

قسمت 12 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 98.24MB |

قسمت 12 _ 720p : | لینک مستقیم 152.58MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

قسمت 13 _ 480p : | لینک مستقیم 88.60MB |

قسمت 13 _ نسخه کم حجم 720×265 : | لینک مستقیم 98.45MB |

قسمت 13 _ 720p : | لینک مستقیم 152.95MB |

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

زیرنویس فارسی فصل اول

به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!